Zakres naszej działalności

Chcielibyśmy przedstawić państwu nową technologię profilaktyki i higieny chorób zwierząt oraz stabilizację i ochronę ich siedliska, połączoną z bakteriami probiotycznymi (bacillus). Główną podstawą technologii jest całkowicie nowe podejście w świecie mikrobiologicznym. Do walki z takimi chorobami większość korzysta ze środków odkażających i antybiotyków przeciw bakteriom chorobotwórczym które, jak wiadomo, nie są bezpieczne i korzystne dla zwierząt. Natomiast my proponujemy Państwu technologię która bazuje na zasadzie dominacji bakterii „niechorobotwórczych” bacillus. Wszystkie nasze produkty potwierdzone są certyfikatami ISO oraz są zarejestrowane na terytorium UE.
Dla bydła mlecznego

Technologia powiązana z higieną wymion krów.

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) to najczęściej występująca choroba bydła mlecznego. W zależności od występującego w stadzie stopnia zachorowalności, może ono powodować wysokie straty ekonomiczne w gospodarstwie, związane przede wszystkim ze spadkiem produkcji mleka oraz obniżeniem jego jakości. Zapobieganie występowania zapalenia wymienia jest finansowo tańsze niż leczenie. Istotne jest zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków środowiska.
Ten problem rozwiązaliśmy i przetestowaliśmy w praktyce więc z pewnością możemy powiedzieć:

99.9%zdrowych krów (mastitis na takich fеrmach nie istnieje)
Jakość mleka robi się lepsza (somatyka przychodzi do normy)
Rany powstałe mechanicznie szybciej się goją
Wzrasta udoj mleka od 1 do 15%

Тechnogia powiązana z wycieleniem krowy.

Jak wiadomo po wycieleniu krowie jest potrzebny czas dla rekonwalescencji. Dla szybkiej rehabilitacji wykorzystujemy witaminy i suplementy diety ale zapominamy, że odporność jest bardzo słaba i w przypadku ataku na organizm bakterie negatywnie wpływają na układ trawienny oraz zatrzymanie błon płodowych (łożyska) u krów.

Technologia powiązana z racicami krów, cielęt, byków.

Wiadomo że mikroflora skóry racic w przestrzeni międzypalcowej jest dość podatna na infekcje. Infekcja w stadzie uaktywnia rozrost części rogowej na wszystkich racicach. Prowadzi to do powstania szczelin na powierzchni pięty tylnych racic, jak również może wywołać podobne problemy na przednich racicach.

Bacteroides spp, Spirochaetes spp, Camphylobacter Faecalis and Fusobacterium Necrophorum – te bakterie zazwyczaj żyją w jelicie bydła. Bakterie by przeżyć tworzą wokół swoich kolonii biofilm. Pozostawione bakterie w jelicie wraz z odchodami przedostają się do racic co powoduje ich zapalenie.

Dla trzody chlewnej
Do podstawowych chorób biegunkowych występujących u prosiąt możemy zaliczyć jednostki chorobowe wywoływane przez bakterie Escherichia coli, Salmonella spp., Lawsonia intracellularis, Brahyspira hyodysenteriae, Clostridium perfringens oraz pierwotniaki Eimeria i Isospora. Kluczowym czynnikiem do powstania objawów i strat jest występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku w ilości na tyle dużej, by wywołać objawy kliniczne choroby.

Profilaktyka przy użyciu szczepionek czy metafilaktyka przy użyciu antybiotyków jest bardzo częstym sposobem na kontrolę tych chorób. Jednak nie gwarantuje nam to pełnego i każdorazowego sukcesu. Właściwie ze wszystkimi chorobami zwierzę może sobie dać radę przy niewielkim wsparciu farmakologicznym, ale tylko wtedy, gdy jest silne i odporne. Warunki, w jakich przebywa, dostęp do wody i paszy oraz ich jakość mają duży wpływ na stan zdrowia.

U prosiąt ssących zaraz po urodzeniu może pojawić się biegunka powodująca poważne straty. Prosięta chudną, stają się coraz słabsze i w końcu zdychają. Może to objąć wiele prosiąt z miotu i spowodować znaczne straty ekonomiczne. Zasadniczo objawy takie spowodowane są przez pałeczki E. coli i/lub Clostridium perfringens.

Przy zastosowaniu naszej technologii ww. chorobotwórcze bakterie nie będą mieć żadnego wpływu na zwierzęta.

Teraz kilka słów o technologiach na których się opieramy:

Higiena pomieszczenia przed oproszeniem się lochy prośnej. Najważniejszym jest przygotowanie pomieszczenie przed tym oproszeniem się lochy. Przy urodzeniu prosięcia nie mają odporności więc pierwsze bakterie otrzymują z podłożem oraz drogą oddechową , a potem z mlekiem lochy. I właśnie wtedy bardzo ważne jest aby pomóc prosięciu.
Higiena i stabilizowanie pomieszczenia w ciągu 28 dni po oproszeniu się, pozwoli Państwu osiągnąć zachowanie do 93% młodych prosiąt. Dla ustabilizowania mikroflory w pomieszczeniu stosujemy specjalny produkt który pozwala kontrolować patogenne mikroorganizmy na powierzchniach i w pomieszczeniach.
Wsparcie prosiąt następne 77 dni. Po 28 dniach prosiąt przeprowadzamy do innego pomieszczenia gdzie również należy kontrolować patogenną mikroflorę, na podstawie statystyki 105. Dziennie prosię nabiera 2 kg wagi więcej niż prosięta wyhodowane przy stosowaniu antybiotyków.
Przygotowanie wody. Znany jest fakt że 90% bakterii trafiają do organizmu z wodą. Zastosowanie naszego produktu, pozwoli Państwu zminimalizować przedostanie się chorobotwórczych bakterii do wody którą spożywają prosięta wraz z pokarmem. Ta technologia pozwoli rozwiązać problem biegunek u prosiąt. Pozwoli wzmocnić odporność i przyswajalność pokarmu co powoduje szybsze przybieranie na wadze.
Kontrola infekcyjnych chorób jest związana z wieloma trudnościami i finansowymi kosztami (izolacja chorych, leczenie, szczepienia, dezynfekcje, a czasami nawet i przymusowe uśmiercenie zwierząt), co doprowadza do znacznych ekonomicznych strat na dowolnej fermie.
Dla drobiu
Proponujemy fermie drobiu sprawdzoną i bardzo skuteczną technologie, która pozwala obniżyć ryzyko infekcji oraz zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować konieczność stosowania antybiotyków. Poza tym, technologia wykorzystania produktów firmy Blago powodują znaczne obniżenie stosunku wagi karmy do wagi ptaka, dzięki czemu osiąga się istotne oszczędzanie kosztów. Jednocześnie staje się lepszy ogólny stan zdrowia każdego pogłowia, co daje nam rozwój dużych,zdrowych ptaków z odżywczym mięsem i silniejszym kośćcem w krótszym czasie. Użycie PIP produktów w drobiarstwie ma jeszcze jedną ważną zaletę – znaczne osłabienie zapachów nawet o 80%.

Z radością chcemy podzielic się z Państwem sprawdzoną technologią którą skutecznie wykorzystuje się w innych krajach. Polega na:

Usunięciu biofilmów które utworzyły się za pomocą patogennych bakterii.
Przygotowaniu wody pitnej dla ptaków.
Stabilizacji mikroflory.
4D oczyszczenie.
Dla ryb
Proponujemy rozpatrzenie wariantu zastosowania PIP produktu BLWO w uprawie ryb słodkowodnych typu zamkniętego. Dany produkt normalizuje mikroflorę wody, w której hodowane są ryby. Stosowania produktu pozwoli zwiększyć stopień oczyszczania wody bez zastosowania antybiotyków i środków chemicznych. U podstawy biopreparatu znajduje się – zespół szczepów aerobowych dowolnych mikroorganizmów saprofitowych, dla których podstawowe źródło energii i funkcjonowania stanowią substancje organiczne, charakterystyczne dla osadów na dnie zbiorników wodnych.

Na czym to polega?

Zwiększenie koncentracji pożytecznych bakterii w wodzie.
Podniesienie jakości produkcji ryb hodowlanych, obniżenie strat ekonomicznych.
Zniknięcie organiki osadów na dnie, zanieczyszczeń organicznych, przekształcanie substancji organicznych w СО2 i Н2О.
Obniżenie ryzyka rozpowszechnienia w zbiorniku wodnym szkodliwych mikroorganizmów; regularny napływ probiotyków hamuje wzrost patogenów: Aeromonas hydrophila, wariacji Pseudomonas, Vibrio anguillarum, Yersinia ruckeri, Renibacterium salmoninarum, Flavobacterium phsychrophilum i Flavobacterium columnare, Aeromonas hydrophila , Pseudomonas.
Intensywne samooczyszczanie wody do 99%, zwiększenie przeźroczystości wody.

Produkt jest bezpieczny dla otoczenia, bezpieczny dla człowieka oraz zwierząt.

My zabezpieczamу i chronimy zwierząt od chorób i zapaleń. Technologie wymienione powyżej zabezpieczą ekonomię czasu i kosztów. Firma zapewnia:

Produkt.
Technologie użytkowania produktu.
Szkolenie personelu w zakresie wykorzystania produktu.
Jesteśmy otwarci aby się spotkać oraz zaprezentować Państwu produkt i naszą technologię.